• Συσκευασία μικροαντικειμένων στο χώρο μας
  • Υπολογισμός όγκου οικοσκευής και ποσότητας υλικών που απαιτούνται για τη συσκευασία της, εκτίμηση κόστους. Αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, με επίσκεψη σας στο χώρο μας ή με επίσκεψη του ειδικού μας στο χώρο σας
  • Συσκευασία κατ' οίκον
  • Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό που μπορεί να αναλάβει την πλήρη συσκευασία της οικοσκεύης σας, όπως επίσης συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, σύνδεση και αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών